BCC, BCC2
Vilnius | 2000

Verslo centro pastatai BCC, BCC2 Jasinskio g. / Vilniaus g., Vilniuje
Užsakovas: UAB „YIT technika“

V?dinimo ir oro kondicionavimo sistem? techninis projektas, projekto vykdymo prieži?ra.