Bite GSM
Vilnius | 1998

„Bit? GSM“ pastatas  Žemait?s g., Vilnius
Užsakovas projektavimo darbams: UAB Jungtin?s Architekt? Dirbtuv?s”
Užsakovas montavimo darbams: UAB „Skala“

V?dinimo ir oro kondicionavimo sistemos techninis projektas, projekto vykdymo prieži?ra, v?dinimo ir oro kondicionavimo sistem? montavimo darbai.