Prezidentura
Vilnius | 1996

Reprezentacini? r?m? ansamblio (ATR45) restauravimas ir pritaikymas Lietuvos Respublikos Prezident?rai

S.Daukanto g. A3/8, Universiteto g. 6, Totori? g. 28, Vilniaus senamiestis.
Užsakovas: „Paminkl? restauravimo institutas“

Konceptual?s sprendimai ?rengiant šildymo,  v?dinimo ir oro kondicionavimo sistemas pastate – architekt?ros paminkle/
Šildymo, v?dinimo, oro kondicionavimo techninio projekto parengimas ir projekto vykdymo prieži?ra: pirm? kart? Lietuvoje suprojektuota kintamo oro kiekio (KOK) kondicionavimo sistema, ?galinanti taupiai naudoti energij?.