Senukai
Vilnius | 2001

„Senuk? statybos paslaug? centras“ tarp Ukmerg?s g. ir J.Baltrušai?io g., Vilnius
Užsakovas: UAB „Ygl?“
 

Šildymo, v?dinimo, oro kondicionavimo, šilumos tiekimo, šiluminio punkto ir dujin?s katilin?s techninio ir darbo projekt?  parengimas, projekto vykdymo prieži?ra.