Kiniečių kavinė Žydų g.
Vilnius | 1998

Kiniečių kavinė Žydų g. , Vilnaus senamiestis
Užsakovas: UAB „Stikliai“

Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra. Oras kondicionuojamas vėdinimo orą paskirstant „floormaster“ tipo skirstytuvais.