Požeminis parkingas
Vilnius | 2000

Požeminis parkingas po Gedimino prospektu ir savivaldyb?s aikšte, Vilniuje
Užsakovas: UAB „Renova”

V?dinimo, d?m? šalinimo, v?dinimo automatikos, vidaus lietaus nuotekyn?s, elektros tiekimo techninis ir darbo projektai, projekto vykdymo prieži?ra, v?dinimo sistemos derinimo ir paleidimo darbai.