Philip Moris Lietuva
Klaip?da | 2001

„Philip Moris Lietuva“ tabako fabrikas, Klaip?doje
Užsakovas: UAB „ABB technika“

V?dinimo, oro kondicionavimo, garo kondensato, suspausto oro, vandentiekio, nuotek? sistem?  darbo darbo projektas. Projekto vykdymo prieži?ra.
Pagrindiniai projekto duomenys:
V?dinimo sistem? našumas-150’000m/h. Oro kondicionavimo sistem? šaldymo našumas-1070 kw, Garotiekio našumas-0,3t/h