Utenos Dailės Mokykla
Utena | 2002

Utenos Dail?s Mokykla
U�sakovas: SPUAB „Lietuvos paminklai“

Vidaus in�inierini? tinkl? techniniai projektai istoriniame pastate.