Viešbutis Gaono g. 7
Vilnius | 2002

Viešbu?io išpl?timas Gaono g. 7, Vilniaus senamiestis
U�sakovas: UAB „Stikliai“

Šildymo, v?dinimo, oro kondicionavimo, vandentiekio ir nuotek?, elektros tinkl? techninio projekto parengimas paminkliniame pastate.