Ekranas
Panev?ys | 2004

„Ekranas“, Panev?ys
Usakovas: UAB „Ekranas“

„Daewoo“ ekran? technologin?s linijos patalp? v?dinimo, oro kondicionavimo, šildymo, suspausto oro, garotiekio, šilumos tiekimo techninis projektas, projekto vykdymo priei?ra.
Pagrindiniai projekto duomenys:
Aptarnaujam? patalp? plotas; 24000 kv.m., v?dinimo sistem? našumas; 860000m/h, oro kondicionavimo sistem? šaldymo našumas; 3,0 MW, garotiekio našumas; 2.4t/h šilumos tiekimo našumas; 2,53 MW